آخرین اخبار
وقتی خودروساز و نمایندگی بده بستان می کنند
کمبود نقدینگی در صنعت خودرو ایران این روزها به حدی رسیده که خودروسازان داخلی برای سر و سامان دادن به خزانه خود، روی به روش‌های غیر‌معمول آورده و غیر‌مستقیم سبب رواج دلالی در بازار شده‌اند.
نظر حسین خزلی درباره سرمایه گذاری صندوق های بزرگ در فاندها