روز گذشته بود که ابوالقاسم طالبی، کارگردان سینما و تلویزیون در برنامه هفت با اجرای بهروز افخمی حاضر شد و اظهاراتی جنجالی علیه زنان سینماگر پیشکسوت مطرح کرد.

این موضوع حالا باعث شده تا بازیگران سینما یک پارچه او را به باد انتقاد بگیرند. در این میان گروهی از بازیگران هم تاکید کرده اند که از برنامه هفت و تلویزیون شکایت می کنند.

 

در حال حاضر هم فاطمه گودرزی با انتشار یک استوری از این کارگردان انتقاد کرده است.


 

فاطمه گودرزی در این رابطه نوشت:

شما اگر سینماگر بودی از این ادبیات استفاده نمی کردی. مطمئن باشید کسی به شما نمیگه هنرمند.

 

حمله پر سر و صدای فاطمه گودرزی به ابوالقاسم طالبی