میثم پیرفلک در حال حاضر توانایی حرکتی خود را از دست داده و روی ویلچر می‌نشیند.

 

 

 

تصویری از پدر «کیان» که اعصابتان را بهم می‌ریزد