امین حیایی با انتشار یک استوری در اینستاگرام، مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد را تهدید کرده است.

امین حیایی که در طول روزهای اخیر موضع گیری های جنجال برانگیزی به اتفاقات و حوادث اخیر نشان داده است، با واکنش های متفاوتی هم روبرو شده است.

 

برخی فعالان رسانه ای به او حمله کرده و گفته اند که امین حیایی حزب باد است و هر بار یک طرف می ایستد تا همه را با هم داشته باشد.

 

او اکنون هم در اینستاگرام اش تهدیدی بر علیه مسئولان سازمان سینمایی منتشر کرده و نوشته است:

در هیچ جشنواره سینمایی شرکت نمی کنیم.

امین حیایی این بار مسئولان را تهدید کرد!