توئیت جنجالی گل‌محمدی درباره باخت تیم ملی

یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس در واکنش به باخت ملی‌پوشان ایران در برابر انگلیس نوشت: قبل از رفتن هم باخته بودید؛ متاسفم!

توئیت جنجالی گل‌محمدی درباره باخت ملی‌پوشان