چارلز و «نو» شدن اختلافات «کهنه» در خاندان سلطنتی | روزنو

Roozno | پایگاه خبری تحلیلی روزنو

به روز شده در: ۱۳ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۲۲
کد خبر: ۵۳۸۵۲۸
تاریخ انتشار: ۱۰:۵۰ - ۱۹ شهريور ۱۴۰۱
‬بیگدلی‭ ‬استاد‭ ‬روابط‭ ‬بین‌الملل‭ ‬و‭ ‬تاریخ‭ ‬دانشگاه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬باره‭ ‬به‭ ‬آفتاب‭ ‬یزد‭ ‬گفت‭: ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آنکه‭ ‬انقلاب‭ ‬1640‭ ‬در‭ ‬انگلستان‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاد‭ ‬و‭ ‬جنگ‭ ‬بین‭ ‬پارلمان‭ ‬و‭ ‬دربار‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬زمان‭ ‬دو‭ ‬حزب‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آمد‭: ‬حزب«توری‮»‬‭ ‬که‭ ‬حزب‭ ‬دربار‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬دیگری‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬ویگ»که‭ ‬حزب‭ ‬پارلمان‭ ‬بود‭. ‬

چارلز و «نو» شدن اختلافات «کهنه» در خاندان سلطنتی

رضا‭ ‬بردستانی‭:‬‭ ‬‮«‬ملکه‭ ‬هم‭ ‬مُرد‮»‬‭ ‬این‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬صدها‭ ‬واکنشی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬فضاهای‭ ‬رسمی‭ ‬و‭ ‬شبکه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬می‌شود‭. ‬مرگِ‭ ‬ملکه‭ ‬الیزابت‭ ‬دوم‭ ‬که‭ ‬ابتدا‭ ‬تکذیب‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬تایید‭ ‬شد‭ ‬را،‭ ‬نخستین‭ ‬بار‭ ‬‮«‬‭ ‬روس‌ها‭ ‬‮»‬‭ ‬اعلام‭ ‬کردند‭ ‬موضوعی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬‮«‬غیر‭ ‬دموکراتیک‮»‬‭ ‬خواندن‭ ‬انتخاب‭ ‬‮«‬لیز‭ ‬تراس‮»‬‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬جانشین‭ ‬‮«‬بوریس‭ ‬جانسون‮»‬‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬دور‭ ‬داشته‭ ‬شود‭. ‬موضوعی‭ ‬که‭ ‬‮«‬علی‭ ‬بیگدلی‮»‬‭ ‬معتقد‭ ‬است؛‭ ‬‮«‬ریشه‭ ‬در‭ ‬پیشینه‭ ‬ی‭ ‬خصمانه‭ ‬ی‭ ‬تاریخیِ‭ ‬انگلستان‭ ‬و‭ ‬روسیه‭ ‬دارد‭!‬‮»‬

>‭ ‬نقش‭ ‬خاندان‭ ‬سلطنتی‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬سیاسی‭ ‬انگلستان‭ ‬

‭ همیشه‭ ‬می‌شنیدیم‭ ‬که‭ ‬خاندان‭ ‬سلطنتی،‭ ‬صرفاً‭ ‬یک‭ ‬نماد‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬و‭ ‬تاثیر‭ ‬و‭ ‬دخالتی‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬سیاسی‭ ‬ندارد‭ ‬اما‭ ‬حجمی‭ ‬از‭ ‬اخبار‭ ‬و‭ ‬واکنش‌ها‭ ‬این‭ ‬سوال‭ ‬را‭ ‬مجدداً‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬ما‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬نقش‭ ‬خاندان‭ ‬سلطنتی‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬سیاسی‭ ‬انگلستان‭ ‬چگونه‭ ‬است،‭ ‬تاثیرگذار‭ ‬یا‭ ‬خنثی؟‭!‬

بیگدلی‭ ‬استاد‭ ‬روابط‭ ‬بین‌الملل‭ ‬و‭ ‬تاریخ‭ ‬دانشگاه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬باره‭ ‬به‭ ‬آفتاب‭ ‬یزد‭ ‬گفت‭: ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آنکه‭ ‬انقلاب‭ ‬1640‭ ‬در‭ ‬انگلستان‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاد‭ ‬و‭ ‬جنگ‭ ‬بین‭ ‬پارلمان‭ ‬و‭ ‬دربار‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬زمان‭ ‬دو‭ ‬حزب‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آمد‭: ‬حزب«توری‮»‬‭ ‬که‭ ‬حزب‭ ‬دربار‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬دیگری‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬ویگ»که‭ ‬حزب‭ ‬پارلمان‭ ‬بود‭. ‬چارلز‭ ‬اول‭ ‬اولین‭ ‬پادشاهی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬گردن‭ ‬زده‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬قدرت‭ ‬سیاسی‭ ‬را‭ ‬گرفتند‭ ‬ولی‭ ‬قدرت‭ ‬مذهبی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬پادشاه‭ ‬دادند‭ ‬بنابراین‭ ‬یک‭ ‬انفکاکی‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬سلطنت‭ ‬در‭ ‬انگلستان‭ ‬حالت‭ ‬قدسی‭ ‬پیدا‭ ‬کرد‭ ‬به‭ ‬شرط‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬مشروطه‭ ‬را‭ ‬رعایت‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬سیاسی‭ ‬به‭ ‬هیچ‭ ‬وجه‭ ‬دخالت‭ ‬نکند‭ ‬جز‭ ‬مسائل‭ ‬تشریفاتی‭. ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬انگلستان‭ ‬بلکه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬14‭ ‬کشوری‭ ‬که‭ ‬ملکه‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬سمبل‭ ‬پادشاهی‭ ‬مورد‭ ‬قبول‭ ‬مردم‭ ‬است‭ ‬اصل‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دخالتی‭ ‬در‭ ‬مسائل‭ ‬سیاسی‭ ‬نمی‌کنند‭. ‬

>‭ ‬شخصیت‭ ‬ملکه‭ ‬الیزابت‭ ‬دوم‭ ‬اصل‭ ‬عدم‭ ‬دخالت‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تردید‭ ‬رو‭ ‬در‭ ‬نمی‌کند؟‭!‬

این‭ ‬استاد‭ ‬دانشگاه‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬پرسش‭ ‬که‭:‬‮«‬‭ ‬شخصیت‭ ‬ملکه‭ ‬الیزابت‭ ‬دوم‭ ‬اصل‭ ‬عدم‭ ‬دخالت‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تردید‭ ‬رو‭ ‬در‭ ‬نمی‌کند؟‭!‬‮»‬‭ ‬خاطرنشان‭ ‬می‌سازد‭: ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬اینکه‭ ‬ملکه‭ ‬طرفدار‭ ‬حزب‭ ‬محافظه‭ ‬کار‭ ‬بود‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬تلویحی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬حزب‭ ‬حمایت‭ ‬می‌کرد‭ ‬اما‭ ‬تلاشش‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬حزب‭ ‬کارگر‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬راضی‭ ‬نگه‭ ‬دارد‭. ‬حزب‭ ‬محافظه‭ ‬کار‭ ‬حزب‭ ‬دربار‭ ‬بود‭ ‬بنابراین‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬جهت‭ ‬مقداری‭ ‬متمایل‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬خوشحال‭ ‬بود‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬خانم‭ ‬تراس‭ ‬پیروز‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬همین‭ ‬احساس‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬حزب‭ ‬کارگر‭ ‬نداشته‭ ‬باشد‭. ‬چون‭ ‬حزب‭ ‬کارگر‭ ‬یا‭ ‬همان‭ ‬ویگ‭ ‬ها،‭ ‬حزب‭ ‬طرفدار‭ ‬پارلمان‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬ناکامی‌هایی‭ ‬برای‭ ‬دربار‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آوردند‭. ‬

>‭ ‬نفوذ‭ ‬روس‌ها‭ ‬در‭ ‬انگلستان؛‭ ‬نکته‌ای‭ ‬که‭ ‬مهم‭ ‬است

مرگِ‭ ‬ملکه‭ ‬الیزابت‭ ‬دوم‭ ‬که‭ ‬ابتدا‭ ‬تکذیب‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬تایید‭ ‬شد‭ ‬را،‭ ‬نخستین‭ ‬بار‭ ‬‮«‬‭ ‬روس‌ها‭ ‬‮»‬‭ ‬اعلام‭ ‬کردند‭ ‬موضوعی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬‮«‬غیر‭ ‬دموکراتیک‮»‬‭ ‬خواندن‭ ‬انتخاب‭ ‬‮«‬لیز‭ ‬تراس‮»‬‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬جانشین‭ ‬‮«‬بوریس‭ ‬جانسون‮»‬‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬دور‭ ‬داشته‭ ‬شود‭. ‬

این‭ ‬استاد‭ ‬دانشگاه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬می‌گوید‭: ‬انگلیسی‌ها‭ ‬از‭ ‬روس‌ها‭ ‬می‌ترسند‭. ‬از‭ ‬دیرباز‭ ‬هم‭ ‬این‭ ‬حس‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬الان‭ ‬هم‭ ‬این‭ ‬ترس‭ ‬علی‭ ‬رغم‭ ‬فشاری‭ ‬که‭ ‬محافظه‭ ‬کاران‭ ‬به‭ ‬روسیه‭ ‬وارد‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬خانم‭ ‬تراس‭ ‬هم‭ ‬عنوان‭ ‬کرده‭ ‬که‭ ‬همان‭ ‬سیاست‭ ‬جانسون‭ ‬را‭ ‬ادامه‭ ‬می‌دهیم‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬پوتین‭ ‬هم‭ ‬طبق‭ ‬آداب‭ ‬دیپلماسی‭ ‬نمی‌توانست‭ ‬تسلیت‭ ‬نگوید‭. ‬اما‭ ‬بین‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬همیشه‭ ‬روابط‭ ‬خصمانه‌ای‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ادامه‭ ‬نیز‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭.‬

 

>‭ ‬آیا‭ ‬به‭ ‬برچیده‭ ‬شدن‭ ‬سیستم‭ ‬سلطنتی‭ ‬می‌توان‭ ‬فکر‭ ‬کرد؟‭!‬

فکر‭ ‬نمی‌کنم‭! ‬این‭ ‬پاسخی‭ ‬صریح‭ ‬از‭ ‬بیگدلی‭ ‬در‭ ‬واکنش‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬پرسش‭ ‬است‭:‬‮«‬‭ ‬آیا‭ ‬به‭ ‬برچیده‭ ‬شدن‭ ‬سیستم‭ ‬سلطنتی‭ ‬می‌توان‭ ‬فکر‭ ‬کرد؟‭!‬‮»‬

این‭ ‬تحلیلگر‭ ‬مسائل‭ ‬سیاسی‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬می‌افزاید‭: ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬فعلی‭ ‬دور‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬قطعا‭ ‬آقای‭ ‬چارلز‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬جایگاه‭ ‬مادرش‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬شاید‭ ‬لطمه‌ای‭ ‬به‭ ‬بنیان‭ ‬پادشاهی‭ ‬در‭ ‬انگلستان‭ ‬وارد‭ ‬شود‭. ‬بنابراین‭ ‬برچیده‭ ‬شدن‭ ‬سلطنت‭ ‬را‭ ‬نمی‌توان‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬کرد‭ ‬چون‭ ‬کار‭ ‬سلطنت،‭ ‬وحدت‭ ‬بخشی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اتحاد‭ ‬بین‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬می‌آورد‭. ‬نگاهی‭ ‬که‭ ‬امروز‭ ‬مردم‭ ‬انگلستان‭ ‬به‭ ‬ملکه‭ ‬داشتند‭ ‬قطعا‭ ‬این‭ ‬نگاه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬پسر‭ ‬او‭ ‬نخواهند‭ ‬داشت‭. ‬چون‭ ‬نفوذ‭ ‬کلام‭ ‬و‭ ‬اهلیت‭ ‬پادشاهی‭ ‬را‭ ‬ندارد‭.‬

>‭ ‬پرنس‭ ‬چارلز‭(‬چارلز‭ ‬سوم‭) ‬با‭ ‬اختلافات‭ ‬در‭ ‬خاندان‭ ‬سلطنتی‭ ‬چه‭ ‬خواهد‭ ‬کرد؟

از‭ ‬دیرباز‭ ‬در‭ ‬خاندان‭ ‬سلطنتی‭ ‬اختلافات‭ ‬بسیاری‭ ‬وجود‭ ‬داشت،‭ ‬نمونه‭ ‬ی‭ ‬بارز‭ ‬آن‭ ‬مرگ‭ ‬عجیب‭ ‬و‭ ‬معماگونه‭ ‬ی‭ ‬‮«‬دایانا‮»‬‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬همیشه‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬معما‭ ‬باقی‭ ‬خواهد‭ ‬ماند‭. ‬آیا‭ ‬این‭ ‬اختلافات‭ ‬کهنه‭ ‬نو‭ ‬نخواهد‭ ‬شد؟‭ ‬آیا‭ ‬همین‭ ‬مسئله‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬پایه‌های‭ ‬لرزان‭ ‬خاندان‭ ‬سلطنتی‭ ‬در‭ ‬انگلستان‭ ‬را‭ ‬لرزان‌تر‭ ‬کند؟‭!‬

علی‭ ‬بیگدلی‭ ‬با‭ ‬تایید‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬می‌گوید‭:‬بله‭! ‬این‭ ‬برداشت‭ ‬کاملا‭ ‬صحیح‭ ‬است‭. ‬مرگ‭ ‬عجیب‭ ‬و‭ ‬غریب‭ ‬دایانا‭ ‬ضربه‭ ‬محکمی‭ ‬به‭ ‬پیکره‭ ‬نظام‭ ‬سلطنتی‭ ‬وارد‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬قدرت‭ ‬و‭ ‬توانایی‭ ‬ملکه‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬ترمیم‭ ‬کرد‭ ‬اما‭ ‬چارلز‭ ‬قابلیت‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬این‭ ‬سرآغازی‭ ‬برای‭ ‬فروپاشی‭ ‬نظام‭ ‬سلطنتی‭ ‬باشد‭. ‬

 

>‭ ‬واکنش‭ ‬کشورهای‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬واقعیتی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬ابرقدرت‭ ‬پنهان

اگرچه‭ ‬سران‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬کشورها‭ ‬پیام‭ ‬تسلیت‭ ‬داده‌اند‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬پیام‌ها‭ ‬نوعی‭ ‬وابستگی‭ ‬و‭ ‬دلبستگی‭ ‬نیز‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬حکایت‭ ‬از‭ ‬قدرت‭ ‬پنهان‭ ‬انگلستان‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬کشور‌ها‭ ‬دارد‭. ‬علی‭ ‬بیگدلی‭ ‬تحلیلگر‭ ‬مسائل‭ ‬اروپا‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬باره‭ ‬اظهار‭ ‬می‌دارد‭: ‬به‭ ‬هر‭ ‬حال‭ ‬انگلستان‭ ‬بیست‭ ‬سال‭ ‬بر‭ ‬دنیا‭ ‬حکومت‭ ‬می‌کرده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬جهانی‭ ‬اول‭ ‬و‭ ‬دوم‭ ‬انگلیسی‌ها‭ ‬به‭ ‬تدریج‭ ‬از‭ ‬پیکره‭ ‬نظام‭ ‬بین‌الملل‭ ‬فاصله‭ ‬گرفتند‭. ‬اگر‭ ‬چه‭ ‬چرچیل‭ ‬بسیار‭ ‬تلاش‭ ‬کرد‭ ‬انگلستان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬صورت‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬نگه‭ ‬دارد‭ ‬اما‭ ‬موفق‭ ‬نشد‭. ‬لذا‭ ‬دیگر‭ ‬نتوانست‭ ‬آن‭ ‬ابر‭ ‬قدرتی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آورد‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬پیروزی‭ ‬آمریکا‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬جنگ‭ ‬جهانی‭ ‬انگلیس‭ ‬مجبور‭ ‬شد‭ ‬ابرقدرتیِ‭ ‬آمریکا‭ ‬را‭ ‬قبول‭ ‬کند‭. ‬اکنون‭ ‬انگلستان‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬حزب‭ ‬محافظه‭ ‬کار‭ ‬دارد‭ ‬تکیه‭ ‬به‭ ‬آمریکا‭ ‬می‌زند‭ ‬تا‭ ‬بتواند‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬سرا‭ ‬پا‭ ‬نگه‭ ‬دارد‭. ‬الان‭ ‬انگلستان‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬با‭ ‬مشکل‭ ‬مواجه‭ ‬است‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬نظام‭ ‬بین‌الملل‭. ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬اوکراین‭ ‬هم‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بسیار‭ ‬آلوده‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬بنابراین‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬مشکل‭ ‬نمی‌توان‭ ‬آینده‭ ‬روشنی‭ ‬برای‭ ‬خانم‭ ‬تراس‭ ‬متصور‭ ‬بود‭.‬

>‭ ‬برخی‭ ‬پیام‌های‭ ‬تسلیت،‭ ‬خودنمایی‭ ‬سیاسی‭ ‬است

بیگدلی‭ ‬معتقد‭ ‬است‭: ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دلایلی‭ ‬که‭ ‬پادشاه‭ ‬عربستان‭ ‬اینقدر‭ ‬پر‭ ‬طمطراق‭ ‬تسلیت‭ ‬گفته‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬فضای‭ ‬منطقه‌ای‭ ‬است‭ ‬یعنی‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬انگشت‭ ‬کردن‭ ‬در‭ ‬چشم‭ ‬ایران‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬امارات‭ ‬هم‭ ‬سه‭ ‬هزار‭ ‬انگلیسی‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬مسافر‭ ‬را‭ ‬زیرنظر‭ ‬دارند‭. ‬بنابراین‭ ‬هنوز‭ ‬انگلستان‭ ‬جنبه‌های‭ ‬سخت‌افزاری‭ ‬و‭ ‬نرم‭ ‬افزاری‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬خود‭ ‬آدم‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬دارد‭. ‬اما‭ ‬اطلاق‭ ‬ابرقدرت‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬تردید‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬برد‭.‬

این‭ ‬استاد‭ ‬دانشگاه‭ ‬در‭ ‬پایان‭ ‬تاکید‭ ‬می‌کند‭: ‬خیلی‭ ‬ازسیاست‭ ‬مداران‭ ‬انگلیس‭ ‬به‭ ‬آمریکا‭ ‬مهاجرت‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬بسیاری‭ ‬ازسیاست‭ ‬مداران‭ ‬ارتباط‭ ‬نزدیک‭ ‬با‭ ‬آمریکا‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬نمی‌توانند‭ ‬هم‭ ‬نداشته‭ ‬باشند‭. ‬انگلستان‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬یهودی‌ها‭ ‬لابی‭ ‬قدرتمند‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬آمریکایی‌ها‭ ‬صاحب‭ ‬نفوذند‭.‬

 

منبع:آفتاب یزد

نظر شما
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین روز
ویژه روز
عکس روز
خبر های روز