صادق زیبا کلام در پستی که در صفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرد درباره شایعه بازداشتش اینگونه نوشت: 

photo_۲۰۲۲-۰۷-۲۴_۰۱-۲۷-۳۰