روزنو

به روز شده در: ۰۶ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۱
داریوش قنبري: جليلي آب در هاون مي‌كوبد
دو كانديدا بيش از همه در اردوگاه اصولگرايي براي جلوس بر كرسي رياست‌جمهوري مطرح هستند. يكي جليلي كه برخي آو را آينه تمام نماي احمدي‌نژاد مي‌دانند و قاليباف كه شباهت‌هاي او با رئيس دولت‌های نهم و دهم اندك و شايد هيچ باشد.
 دو كانديدا بيش از همه در اردوگاه اصولگرايي براي جلوس بر كرسي رياست‌جمهوري مطرح هستند. يكي جليلي كه برخي آو را آينه تمام نماي احمدي‌نژاد مي‌دانند و قاليباف كه شباهت‌هاي او با رئيس دولت‌های نهم و دهم اندك و شايد هيچ باشد.

به گزارش روز نو؛ سعيد جليلي اين روزها شرايطي مشابه احمدي‌نژاد در زماني را دارد كه درصدد جلوس بر كرسي رياست‌جمهوري بود، يعني با نقد عملكرد دولت مستقر شعارهايي را مدنظر قرار داده و مطرح مي‌كند كه بي‌شباهت به شعارهاي رئيس‌جمهور نهم نيست. ارتباط اين دو رئيس‌جمهور هم چندان بي‌شباهت با يكديگر نيست و هر دو بر كلماتي تاكيد دارند كه به زعم بسياري چندان براي اين روزهاي جامعه ايراني خوشايند نيست. نكته جالب اينجاست كه بخشي از حاميان احمدي‌نژاد چند زماني است كه گرايش خود به حمايت از سعيد جليلي را اعلام كرده و قابل تامل است كه به شكل مرموزي حمايت خود از احمدي‌نژاد را رد مي‌كنند. آنها حتي قائل به شناخته شدن به عنوان عضوي از اردوگاه اصولگرايي نيستند و تاكيد دارند كه بايد آنها را انقلابي ناميد. اين تاكيد بر گرفته از آن موضوعاتي است كه از سوي جليلي به آنها ديكته شده مانند ارديبهشت سال جاري كه جليلي عنوان كرد:«با انقلاب دوگانه انقلابي و غير انقلابي شكل گرفت و غير انقلابي‌ها از هر چه رنگ و پسوند انقلاب داشته باشد هراس دارند.» جليلي براي تبیين طيفي كه درصدد ايجاد‌آن بود اظهار داشت: انقلابي به دنبال از خودگذشتگي، روشنگري، غبارزدايي و تبيين اسلام ناب محمدي است و غيرانقلابي به دنبال تحريف اسلام و ترويج اسلام‌هاي بدلي است. عضو شوراي راهبردي خارجي با بيان اينكه غير انقلابي به دنبال تهي كردن اسلام از انقلاب و انقلاب از اسلام است، تاكيد كرد: انقلابي به دنبال انقلاب اسلامي و اسلام انقلابي است. جليلي در توصيف انقلابي‌ها گفت: انقلابي‌ها كساني هستند كه كار متقن و محكم انجام مي‌دهند. دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي كشورمان شهيدان چمران، احمدي‌روشن و مطلبي را، مصداق انقلابي‌بودن ذكر كرد و گفت: «تفاوت انقلابي با غير انقلابي آنجاست كه انقلابي هزينه مي‌دهد اما غير انقلابي هزينه مي‌كند. وي خاطرنشان كرد: ترور شخصيت‌هاي انقلابي در اول انقلاب و ترور شخصيت انقلابي‌ها در امروز، به خاطر ترس دشمن از منطق، كارآمدي و نفوذ آنهاست.» اين روش جليلي در سال ۸۴ تا ۹۲ از سوي احمدي‌نژاد دنبال شد چنانكه او هيچ‌گاه قائل به پيروزي خود از دل جريان اصولگرايي نشد و در كابينه خود هم چندان توجهي به آنها نداشت«ساده زيستي، معنويت گرايي، عدالت طلبي، استكبار ستيزي، خودباوري ملي، مردمي بودن و... همه و همه شعارهايي بودند كه در سفرهاي استاني، هدفمندي يارانه‌ها، مسكن مهر، سياست هسته‌اي و پيشرفت‌هاي علمي كشور احمدي‌نژاد سر مي‌داد و آنچه جليلي گفته بي‌شباهت به آن نيست.
 
پاي جليلي جاي پاي احمدي‌نژاد
 
سعيدجليلي ظاهرا براي رسيدن به پاستور نياز به آن دارد كه برخي ويژگي‌ها كه بواسطه آن شناخته مي‌شد را فراموش كند مانند ديپلمات بودن! مرد هسته‌اي و نماد ديپلماسي دولت قبل هر چند در زمان مذاكرات‌ هر ازگاهي تمايل داشت درجمع منتقدين پرونده هسته‌اي به ايراد و نقد به نوع عملكرد مذاكره‌كنندگان بپردازد اما، چندان تمايل نداشت كه به عنوان منتقد برجام شناخته شود. آخرين انتقاد وي به مذاكرات هسته‌اي كه البته انتقادي جدي بود، درجريان به تصویب رسيدن توافق هسته‌اي دركميسيون تخصصي برجام در مجلس صورت گرفت البته همين انتقادات منجرشد كه او به عنوان نماد مخالفت با برجام شناخته شود. سعيد جليلي داراي گفتماني مخصوص به نگرش خود است. گفتماني با توسل به ادبيات غيرسازشي در مذاكره با غرب، كه در طول مذاكرات هسته‌اي در دولت قبل نيز با همين ادبيات به مذاكره پرداخت و البته اين روزها حتي بعد ازتصويب«داماتو» درآمريكا كه مسئولان ايران آن را نقض سريع برجام مي‌دانند، جليلي درسكوتي دوباره در پرونده هسته‌اي و «داماتو» فرو رفت. اين سكوت نشان مي‌دهد كه ‌سعيد جليلي براي ساختن آينده سياسي خود و نمايش آن براي جلب آراي بخش بزرگي از جامعه، ديگرحاضر نيست در زمين مين‌گذاري شده برجام توسط روحاني به بازي بپردازد. سعيد‌جليلي معتقد است روحاني يك مذاكره‌كننده تمام عيار است كه با توسل به تسلط ظريف به غشاهاي مختلف ديپلماسي گوي ‌هرگونه مذاكره راحتي از انقلابيون ديپلماتيك مي‌ربايد. دكتر جليلي اخيرا به نگرش متفاوتي روي آورده و اعلام كرده است: «نمي‌توان كشوري كه سالانه يك ميليون مسكن جديد نياز دارد را بدون طرح رها كرد وي افزوده اگرتمدن ديني اجازه سلاح هسته‌اي نمي‌دهد و استفاده از انرژِي هسته‌اي را حق مي‌داند، همان تمدن ديني است كه از يك سو الگوهاي شهرسازي و مسكن را متعالي مي‌سازد و از سوي ديگر اجازه نمي‌دهد خانواده‌اي ازحق مسكن محروم باشد. وي ادامه در دامه تصريح كرد: طبق قانون اساسي مسكن حق مردم و كمك به تامين آن وظيفه دولت است. وي با بيان اينكه گران شدن مسكن از يك سو هزينه خانواده‌هاي بدون مسكن را افزايش مي‌دهد و از ديگر سو فاصله آنها را با خانه‌دار شدن بيشتر مي‌كند، افزود: زماني كه مسكن با قيمت مناسب براي محرومان توليد مي‌شود رشد اقتصادي و عدالت به صورت همزمان تامين مي‌گردد. جليلي خاطرنشان كرد: مي‌توان به طرح‌هاي قبل ايراد داشت مشروط به آنكه طرح بهتري جانشين شود اما نمي‌توان كشوري را كه سالانه يك ميليون مسكن جديد نياز دارد در خلأ و بدون طرح رها كرد». او درصدد است با تغيير ادبيات خود با تمسك به وعده‌هايي از جمله بهبود وضعيت مسكن مردم و همچنين ايجاد اشتغال و... رقابت احتمالي با روحاني را در زمين ضعف دولت روحاني ادامه دهد. او توان اين را دارد كه با گفتمان عدالت محوي خود بتواند توده‌هاي نزديك به محمود احمدي‌نژاد را به خود جلب كند و شايد به احمدي‌نژاد ثاني تبديل شده و انتخابات ۹۶ به صحنه رقابت او با روحاني باشد!
 
جليلي آب در هاون مي‌كوبد
 
 داريوش قنبري فعال سياسي اصلاح‌طلب درباره مواضع اخيرسعيد جليلي به«آرمان امروز»گفت: رفتارهاي اخيرسعيد جليلي درتغييرحوزه گفتماني خود از يك منتقد هسته‌اي به شعارهاي مردم محورانه ازجمله لزوم توجه دولت به ساخت مسكن براي قشرهاي آسيب‌پذير جامعه؛ نشان مي‌دهد كه وي تمايل زيادي دارد كه مجددا به رقيب روحاني در سال آينده تبديل شود. سعيد جليلی احتمالا مي‌خواهد با همين ادبيات خود را درمعرض راي مردم قرار دهد او تمايل دارد با ادبيات محمود احمدي‌نژاد با مردم گفت‌وگوكند زيرا معتقد است كه احمدي‌نژاد داراي پايگاه اجتماعي است كه با توسل به ادبيات او مي‌توان آراء او را به نفع خود مصادره‌كرد. اين درحالي است كه مردم عملكرد وي و محمود احمدي‌نژاد را در دولت قبل درمواجهه با رفتار غربي‌ها در پرونده هسته‌اي مشاهده كردند كه وي عملا نتوانست حتي يك گام پرونده هسته‌اي را پيش ببرد و در اين مسير شش قطع نامه بين‌المللي عليه ايران درنتيجه عملكرد وي به تصويب رسيد. واقعيت اين است كه جليلي آب درهاون مي‌كوبد و اين ميراث آنهاست كه دامن روحاني را گرفته مردم امروز درسايه فضاي اعتدالي و به دور ازهيجانات گذشته به اين درك رسيده‌اند كه جليلي‌ها و عملكرد اين افراد بحران‌هاي تو درتوي مختلفي را براي جامعه ايران به وجود مي‌آورد. روحاني يك تفكر است وجليلي نمي‌تواند با يك تفكر به مقابله بپردازد.

برچسب ها: جليلي ، احمدی نژاد
نظر شما
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
نام:
ایمیل:
* نظر:
ویژه روز
عکس روز
خبر های روز