برچسب: پیرمرد مشهور تلگرامی
خانواده اش پر می کشد یا آن پیرمردی که هنوز... این پیرزن ها و پیرمردها آفرین می گویم که در... اند پیرمردی با رکوردی عجیب در کهریزکزمستان است و سرمای... و شب درگوشه ای از آسایشگاه به سر کنند پیرمرد...
کد خبر: ۲۴۶۳۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۹